Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Woolrich Outlet

Woolrich

hogan

hogan

hogan

Hogan Sito Ufficiale Hogan Scarpe Hogan Outlet Hogan Scarpe Hogan Hogan Scarpe Hogan Interactive Hogan Donna Scarpe 2013 Hogan Scarpe Outlet Hogan Vendita Hogan Hogan Scarpe 2013 Hogan Scarpe Hogan Scarpe Hogan Hogan Outlet Hogan Scarpe Outlet Hogan Scarpe Donna Hogan Scarpe Hogan Outlet Scarpe Hogan Hogan Sito Ufficiale Scarpe Hogan2013 Hogan Hogan Scarpe Donna Hogan Scarpe Donna Hogan Interactive Hogan 2013 Hogan Online Hogan Italia Hogan Scarpe
woolrich ASK Hollister Hollister abercrombie abercrombie abercrombie abercrombie woolrich parka Hollister Holliter France Hollister Hollister France Magasin Vetement Hollister Hollister Soldes Hollister Pas Cher Pas Cher Hollister Hollister Vente Hollister En ligne Hollister 2013 Hollister France Hollister France 2013 Hollister Hollister Hollister Magasin Hollister Vente Hollister Homme Hollister Pas Cher Hollister T Shirts Hollister Paris Boutique Hollister Vetements Boutique Hollister Pas Cher Pas Cher Hollister Hollister Hommes Hollister France Vente Hollister Hollister sortie 2013 Pas Cher Hollister Hollister Pas Cherแถลงข่าวโครงการรณรงค์เรียกร้องรัฐธรรมนูญ
      เวลา 16.00 น. สมาชิกกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญประมาณ 10 คน อาทิ นายธีรยุทธ บุญมี นายประสาร มฤคพิทักษ์ นายประพันธ์ศักดิ์ กมลเพชร นายธัญญา ชุนชฎาธาร ได้แถลงข่าวเป็นครั้งแรกถึงโครงการรณรงค์เรียกร้องรัฐธรรมนูญ ณ สนามหญ้าบริเวณอนุสาวรีย์ทหารอาสา
      ธีรยุทธ บุญมี อดีตเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ประสานงานกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญ ได้แถลงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเรียกร้องรัฐธรรมนูญ ดังนี้
1. เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งร่างรัฐธรรมนูญ และประกาศใช้โดยเร็วที่สุดด้วยสันติวิธี
2. ให้การศึกษาทางการเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน
3. กระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดความสำนึกและหวงแหนในสิทธิเสรีภาพของมนุษยชน โดยดำเนินการอย่างเปิดเผย
      หลังจากนั้นสมาชิกกลุ่มฯ ได้ผลัดกันแถลงถึงโครงการรณรงค์เรียกร้องรัฐธรรมนูญที่ได้วางแผนไว้ 6 โครงการ ได้แก่
1. ออกหนังสือเกี่ยวกับวิชาการทางด้านการเมือง บทความ บทวิจารณ์ที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
2. โครงการ “รัฐธรรมนูญสำหรับประชาชน” ซึ่งจะจัดบรรยายและสัมมนาเรื่องรัฐธรรมนูญทุก 2 สัปดาห์ โครงการนี้จะเผยแพร่ไปสู่ประชาชนในต่างจังหวัดด้วย โดยจะเริ่มครั้งแรกในวันที่ 13-14 ตุลาคม 2516
3. อภิปรายและบรรยายเรื่องรัฐธรรมนูญตามวาระโอกาส
4. ยื่นจดหมายเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา และประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2516 ให้ประกาศรัฐธรรมนูญ โดยจะรวบรวมรายชื่อของประชาชนทุกระดับชั้นอาชีพ
5. เรียกร้องผ่านทางคอลัมน์หนังสือพิมพ์
6. เผยแพร่ทางโปสเตอร์และใบปลิว

      โครงการรณรงค์เรียกร้องรัฐธรรมนูญนี้จะใช้เวลาดำเนินการติดต่อกันถึง 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2516 เป็นต้นไป โดยในระยะแรกจะแจกหนังสือและใบปลิวตามย่านชุมชนต่าง ๆ 2 วัน

ผู้ลงนามเรียกร้องรัฐธรรมนูญ 100 คนแรก
      ในการนี้ ธีรยุทธ บุญมีได้นำรายชื่อผู้ลงนามเรียกร้องรัฐธรรมนูญ 100 คนแรก ซึ่งประกอบด้วยบุคคลในแวดวงต่าง ๆ รวมทั้งจดหมายเรียกร้องรัฐธรรมนูญจากนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกามาเปิดเผยด้วย

คำปรามของรองอธิบดีกรมตำรวจ
      ต่อมา พล.ต.ท. ประจวบ สุนทรางกูร รองอธิบดีกรมตำรวจ ฝ่ายกิจการพิเศษ ได้แถลงว่า หากการเรียกร้องครั้งนี้ทำให้เกิดการเดินขบวนขึ้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการจับกุมทันที เพราะเป็นการผิดกฎหมายคณะปฏิวัติที่ห้ามการชุมนุมทางการเมืองในที่สาธารณะเกิน 5 คน

พันเอก ณรงค์ กิตติขจร จะนำทหารมาเดินขบวน
      ในขณะเดียวกัน พ.อ. ณรงค์ กิตติขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติราชการ (ก.ต.ป.) ได้ให้สัมภาษณ์นักหนังสือพิมพ์ว่า มีอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักการเมืองบางคนกำลังดำเนินการให้นักศึกษาเดินขบวนในเร็ว ๆ นี้ และหากมีการเดินขบวนแล้วไม่ผิดกฎหมายอีก ผมก็จะนำทหารมาเดินขบวนบ้าง เพราะทหารก็ไม่อยากจะไปรบเหมือนกัน


download เอกสาร click ที่นี่
 

 

อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา
14/16 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
Tel 0-2622-1013-5
Fax 0-2622-1016
   Email : oct14_f@hotmail.com or Webmaster