Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister France

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Hollister

Woolrich Outlet

Woolrich

hogan

hogan

hogan

Hogan Sito Ufficiale Hogan Scarpe Hogan Outlet Hogan Scarpe Hogan Hogan Scarpe Hogan Interactive Hogan Donna Scarpe 2013 Hogan Scarpe Outlet Hogan Vendita Hogan Hogan Scarpe 2013 Hogan Scarpe Hogan Scarpe Hogan Hogan Outlet Hogan Scarpe Outlet Hogan Scarpe Donna Hogan Scarpe Hogan Outlet Scarpe Hogan Hogan Sito Ufficiale Scarpe Hogan2013 Hogan Hogan Scarpe Donna Hogan Scarpe Donna Hogan Interactive Hogan 2013 Hogan Online Hogan Italia Hogan Scarpe
woolrich ASK Hollister Hollister abercrombie abercrombie abercrombie abercrombie woolrich parka Hollister Holliter France Hollister Hollister France Magasin Vetement Hollister Hollister Soldes Hollister Pas Cher Pas Cher Hollister Hollister Vente Hollister En ligne Hollister 2013 Hollister France Hollister France 2013 Hollister Hollister Hollister Magasin Hollister Vente Hollister Homme Hollister Pas Cher Hollister T Shirts Hollister Paris Boutique Hollister Vetements Boutique Hollister Pas Cher Pas Cher Hollister Hollister Hommes Hollister France Vente Hollister Hollister sortie 2013 Pas Cher Hollister Hollister Pas Cher
ยุคสมัยแห่งการพัฒนา

    กลางทศวรรษที่ 2500 ประเทศไทยเริ่มปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ภายใต้การนำของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และด้วยการชี้นำของสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างความเติบโตให้กับเศรษฐกิจทุนนิยม ด้วยการช่วยเหลือจากสหรัฐฯ รัฐบาลสฤษดิ์ได้จัดตั้งสำนักงบประมาณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนขึ้น เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการส่งเสริมการเจริญเติบโต รวมทั้งสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ รัฐบาลออกกฎหมายให้สิทธิประโยชน์พิเศษทางด้านภาษีกับทั้งนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ ให้หลักประกันแก่ธุรกิจต่างชาติในการเป็นเจ้าของกิจการ ปรับปรุงระบบถือครองที่ดินให้ธุรกิจต่างชาติสามารถถือครองได้ รัฐบาลยังได้สร้างระบบคุ้มครองทางภาษีศุลกากรขึ้น กระตุ้นให้เกิดการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้า อัตราค่าจ้างถูกกดให้อยู่ในระดับต่ำ แล้วเก็บพรีเมียมข้าวเป็นเครื่องมือกดราคาข้าวในเมืองไว้เพื่อชดเชยกับค่าจ้างที่อยู่ในระดับต่ำ สหภาพแรงงานถูกยกเลิก และรัฐบาลถือว่าการนัดหยุดงานเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

    การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้การนำของจอมพลสฤษดิ์ นำไปสู่การขยายตัวของเศรษฐกิจเมืองอย่างรวดเร็ว เกิดการสะสมทุนพอกพูนในกลุ่มธนาคารและธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไม่กี่แห่งที่ผลิตสินค้าประเภทสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และสินค้าทดแทนการนำเข้า กรุงเทพฯ กลายเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ความสำเร็จของเมืองในการดึงส่วนเกินจากชนบทเพื่อการสะสมทุน ก่อให้เกิดช่องว่างและความขัดแย้งระหว่างเมืองกับชนบทมากขึ้น เกษตรกรประสบปัญหาหนี้สินและความไม่มั่นคงในที่ดิน ท่ามกลางการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันระหว่างกลุ่มต่าง ๆ นั้น ประชาชนกลับถูกปล่อยให้ผจญกับความแร้นแค้น รัฐบาลทหารไม่สามารถบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนได้ เกิดวิกฤตการขาดแคลนข้าวสารจนถึงขนาดที่ประชาชนต้องเข้าแถวรอคิวกันอย่างยาวเหยียดตั้งแต่เช้าตรู่ เพื่อซื้อข้าวสารปันส่วนที่เจ้าหน้าที่ของทางราชการนำมาขายในราคาควบคุม
download เอกสาร