ระบบบริหารงานห้องสมุด
 
ภาพกิจกรรมงานรำลึก 40 ปี 14 ตุลา :
- งานรำลึกและปาฐกถาพิเศษ 40 ปี 14 ตุลา โดย..ศ.ธีรยุทธ บุญมี ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16
- ปาฐกถาพิเศษ 40 ปี 14 ตุลา โดย..ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล และ เปิดประติมากรรม "หมุด 14 ตุลา" ณ ลานโพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
- ปาฐกถาธรรม 40 ปี 14 ตุลา โดย..พระไพศาล วิสาโล ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
นิทรรศการ 14 ตุลาคม 2516 : ก่อนจะถึง 14 ตุลาคม 2516 > แถลงข่าวโครงการรณรงค์เรียกร้องรัฐธรรมนูญ > เริ่มปฏิบัติการเรียกร้องรัฐธรรมนูญ > ค้นสำนักงานทนายความ "ธรรมรังสี" > ปฏิบัติการงดสอบ > รุ่งอรุณแห่งการต่อสู้ > ยืนหยัดต่อไปอย่างมั่นคง > รวมพลังมหาชน > ถนนทุกสายมุ่งสู่ธรรมศาสตร์ > เคลื่อนขบวน > คืนสู่ความสงบ
ปากคำประวัติศาสตร์ : บทสัมภาษณ์นักสู้ "นิรนาม" ...ผู้ร่วมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 14 ตุลาคม ในหลากหลายแง่มุม - ล่าสุด สามารถ วงศ์นิยม , อนันต์ แสงอรุณ , อเล็กซ์ (อดิเทพ) ศุภจิตรา
ระเบียบการใช้พื้นที่ - อัตราค่าบำรุงห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16, ห้องประชุม 14 ตุลา : ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕
ตู้เก็บเอกสาร : รวบรวมความทรงจำในอดีต เอกสารเก่า ข่าว บทความจากหนังสือพิมพ์ ภาพถ่าย ปากคำของบุคคลที่เคยเข้าร่วมเหตุการณ์ในช่วงนั้น


Your visitor number is since 26/01/2552